สล็อตออนไลน์ ดีอีใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” หารือ ดันอาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สล็อตออนไลน์ ดีอีใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” หารือ ดันอาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สล็อตออนไลน์ กระทรวงดิจิทัลฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ หารือ 5 ความท้าทาย ดันอาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Digital Ministers’ Retreat) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ที่สำคัญ ได้แก่ การปรับตัวของอุตสาหกรรม ยุค 4.0 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การพัฒนากำลังคนรองรับยุคดิจิทัล ความพร้อมของกฎหมายด้านดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ และเร่งรัดการดำเนินงานร่วมกันของอาเซียน การวางอนาคตอาเซียน โดยเฉพาะมุ่งสู่การเป็น Digital ASEAN เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที

ที่ประชุมได้หารือในเรื่องการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและความร่วมมือให้ครอบคลุมประเด็น ด้านดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ การปรับชื่อของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับในส่วนของคณะทำงานต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล รวมถึงการให้แนวทางการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ โดยจะปรับชื่อแผนแม่บทจาก ASEAN ICT Masterplan เป็น ASEAN Digital Masterplan 2025 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และจะมุ่งเน้นในเรื่องข้อมูลดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบนิเวศดิจิทัล อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย การพัฒนาคนและผู้ประกอบการใหม่ และประเด็นสำคัญอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อเสนอแนะความเห็นในการพัฒนาดิจิทัลของอาเซียน รวมถึงการขยายความร่วมมือและหารือร่วมกับสาขาอื่นๆในอาเซียน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาสุขภาพ เป็นต้น

เพื่อให้เกิดการทำงานในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการหารือกับที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) เพื่อหารือในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และกลไกล การประสานงานทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ด้านดิจิทัลให้มากขึ้น

ที่ประชุมได้หารือกิจกรรม 2 เรื่องที่สำคัญในปี 2019 

ได้แก่ อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ASEAN Public Private Forum on Digital Economy เดือนกันยายนในปีนี้ และโครงการ ASEAN Digital Talent Scholarship เพื่อยกระดับพัฒนาทักษะและเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในส่วนของไทย ดร. พิเชฐฯ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมการเข้าถึงบริการในทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและประธานที่ประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network Meeting) โดยจะเชิญผู้แทนจาก 26 เมืองอัจฉริยะมาร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 22 -24 สิงหาคม ปีนี้ เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของอาเซียนร่วมกัน

ส่วนในเรื่องของ Cybersecurity ที่ประชุมเห็นตรงกันในการยกระดับและขยายขอบเขตการดำเนินงานของ ASEAN Network Security Action Council ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ในการขยายขอบเขตการทำงานและครอบคลุมประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในหลากหลายมิติ สามารถประสานและทำงานร่วมกันกับสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันสถานการณ์ ยกระดับการพัฒนาบุคลากรไซเบอร์ของอาเซียน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานแนวทางการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยในอาเซียน

“เวทีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อบทบาทผู้นำด้านดิจิทัล ในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาในด้านต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมที่ประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกอาเซียนว่า ไทยมีทั้งศักยภาพและความพร้อมต่อการเป็นประธานอาเซียนอย่างดีที่สุด” ดร.พิเชฐฯ กล่าวทิ้งท้าย

ดวงถึงฆาต! สาวหล่อพนง.ห้างขับจยย.เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตที่รพ. เมื่อเวลาประมาณ 03.30 น.วันที่ 1เม.ย.2562 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรภูเก็ตว่าเหตุ จยย.ล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส)ฝั่งขาออก บริเวณฝั่งตรงข้าม ธ.ธนชาต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต

หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถจยย.ฮอนด้า สกู๊ปปี้สีแดงขาว ป้ายทะเบียน 1 กฆ ระนอง 5947 ล้มคว่ำ ใกล้กันพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นางสาว วิไล จันทร์แจ่ม พนักงาน ของบริษัทจำกัด ไฮโซะเทค แผนกขายปะปา/สี ซึ่งอยู่ภายในห้างโฮมโปร เบื้องต้นพบว่าอาการสาหัส เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพต้องทำการปั๊มหัวใจช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นการด่วน แต่นายวิไลได้ เสียชีวิตที่ รพ.ในเวลาต่อมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่านางสาววิไล ผู้เสียชีวิตได้ขับขี่จยย.มาเพียงลำพังก่อนเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องซีซีทีวีในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง พร้อมทั้งเร่งประสานญาติผู้เสียชีวิตมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป สล็อตออนไลน์