กีฬาที่ทางแยกในอินเดีย

กีฬาที่ทางแยกในอินเดีย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งในอินเดียได้เริ่มโฆษณาข้อเสนอด้านกีฬาของตนในฐานะจุดขายที่ไม่เหมือนใครสำหรับการเพิ่มการรับเข้าเรียนของนักเรียน แทนที่จะส่งเสริมกีฬาและพลศึกษา (PE) ให้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการศึกษาแบบองค์รวม พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับความฝันของนักเรียน ผู้ปกครอง และความรู้สึกชาตินิยมทั่วไป

ในการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับโลก

การฝันให้ใหญ่และเป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกของกิจกรรมทางกาย (PA) ที่มีผลกระทบทางสังคม แต่ความสมดุลในปัจจุบันไม่เท่ากัน มีข้อยกเว้นสำหรับบรรทัดฐานนี้ จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการเข้าเรียนโรงเรียนประจำในอินเดีย ฉันโชคดีที่ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เราได้รับการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ครูพละ และโค้ชกีฬา พร้อมด้วยเวลาที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมใน PA เน้นการเรียนรู้และเติบโตผ่านการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและเพลิดเพลินกับเวลา “ในสนาม” ชนะหรือแพ้ถูกมองว่าเป็นผลพลอยได้ การเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้สอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญแก่ฉัน ซึ่งฉันไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือหนังสือเรียนใดๆ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์ วินัย และความยุติธรรม ซึ่งช่วยฉันได้ในหลายแง่มุมของชีวิต 

ประสบการณ์ในโรงเรียนบอกฉันถึงบทบาทสำคัญของกีฬาและพลศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมหลักและทักษะชีวิตภายในระบบการศึกษา ซึ่งสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียน นอกเหนือจากการรับรองกีฬาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนแล้ว ระบบการศึกษาควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเอื้ออำนวยสำหรับผู้ที่มีความสนใจและแรงจูงใจในการเล่นในระดับที่แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการบรรลุ “Sport4All” ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในอินเดีย หลายคนไม่เพียงขาดวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นในการจัดหากีฬาและพลศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ส่วนใหญ่ไม่มี

พื้นที่ ทรัพยากร และบุคลากรที่จะทำเช่นนั้น

การเชื่อมช่องว่างนี้เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของ Pro Sport Development (PSD) โดยส่วนใหญ่ทำงานกับโรงเรียนที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอซึ่งจัดไว้สำหรับเด็กๆ จากครอบครัวที่มีรายได้น้อย PSD ใช้กีฬาและ PA เป็นเครื่องมือในการสร้างทักษะที่อ่อนนุ่ม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ โปรแกรมมีประโยชน์ในเชิงบวกสำหรับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ การแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ประจำและแรงกดดันทางวิชาการ PSD ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีโครงสร้าง จัดหาผู้อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาเพื่อนำเสนอโปรแกรม และได้เปลี่ยนสนามเด็กเล่นและฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้กีฬาและ 

PA เป็นคุณลักษณะปกติและยั่งยืนของโรงเรียนเหล่านี้ ที่สำคัญกว่านั้น PSD ได้สร้างการรับรู้ในหมู่ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่สำคัญของกีฬาในฐานะส่วนสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ PSD วาดภาพการเติบโตของงานนี้ในขณะที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนประโยชน์ของโปรแกรมกีฬาที่มีโครงสร้างและมีเป้าหมายที่มอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกคน PSD มีเป้าหมายที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแจ้งและฟื้นฟูนโยบายสาธารณะเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬาได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่นอกเหนือไปจากการได้รับเหรียญรางวัล